Chủ trì đề tài cấp cơ sở trở lên mới được hướng dẫn nghiên cứu sinh

Trong quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ mới được ban hành, Bộ GD-ĐT không chỉ đòi hỏi cao hơn với nghiên cứu sinh mà còn yêu cầu người hướng dẫn phải thực sự đang nghiên cứu khoa học.

Một số điểm thay đổi cần chú ý trong quy chế là thời gian đào tạo nghiên cứu sinh từ 3 - 4 năm, theo hình thức chính quy, có ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo trong giai đoạn 24 tháng đầu, đồng thời phải bắt buộc nghiên cứu khoa học. Để được bảo vệ luận án, nghiên cứu sinh phải là tác giả của ít nhất 2 bài báo đã được công bố về kết quả nghiên cứu của luận án, trong đó có một bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus, hoặc đã công bố tối thiểu 2 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc 2 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện.

chu-tri-de-tai-cap-co-so-tro-len-moi-duo

Mỗi nghiên cứu sinh có tối đa 2 người hướng dẫn, trong đó một người hướng dẫn chính. Có nhiều tiêu chuẩn về người hướng dẫn, trong đó bắt buộc đã hoặc đang chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thì mới được nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh. Bộ còn có những quy định riêng dành cho người hướng dẫn độc lập hoặc hướng dẫn chính. Thời gian thực hiện quy chế bắt đầu từ 18.5.2017.

Theo Thanh niên - 11-04-2017

XEM THÊM

Tìm kiếm

Fan page