Học bổng Tiến sĩ của Đại học Roehampton thuộc khối trường Sacred Heart (RUSH)

Nhờ sự tài trợ hào phóng từ Tổ chức Sacred Heart (giáo đoàn Công giáo quốc tế dành cho phụ nữ), hiện có 3 suất học bổng toàn phần, toàn thời gian dành cho sinh viên quốc tế, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2017. Học bổng nhằm hỗ trợ 3 ứng viên có thành tích học tập nổi bật và khả năng đạt hạng ưu ở bậc học Tiến sĩ. Ưu tiên cho ứng viên đến từ các quốc gia thu nhập trung bình hoặc kém. Ứng viên trúng tuyển sẽ thực hiện cam kết đóng góp cho quê hương thông qua các công trình nghiên cứu đã được hoạch định hoặc lĩnh vực nghiên cứu, và thông qua các kế hoạch nghề nghiệp tương lai.

TRƯỜNG HỌC
Học bổng Tiến sĩ của Đại học Roehampton thuộc khối trường Sacred Heart (RUSH)

QUỐC GIA
Anh

NGÀNH
Môi trường

CHUYÊN NGÀNH
Nghiên Cứu, Nhân quyền, Tâm lý học, Thần học

BẬC HỌC
Tiến sĩ (PhD)

DEADLINE
05/12/2016

Chủ trì: 

Đại học Roehampton, Anh

Bậc học/Lĩnh vực:

Chương trình Tiến sĩ với các công trình nghiên cứu đã được hoạch định, hoặc lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến giáo dục, nhân quyền, thần học/tâm lý học, các chủ đề khác liên quan tới tư pháp, phục vụ cộng đồng, phát triển môi trường.

Số lượng học bổng: 3 suất

Đối tượng: Tất cả sinh viên quốc tế, nhưng ưu tiên ứng viên đến từ các quốc gia có thu nhập trung bình hoặc thấp.

Giá trị học bổng:

Học bổng bao gồm chi phí theo tỷ giá quốc tế, lương định kỳ theo tỷ giá tại Hội đồng Nghiên cứu Anh, hiện tại là €16,057 , và tài trợ phí thực hiện công trình nghiên cứu.

Học bổng sẽ trao trong 3 năm, phải trải qua cuộc đánh giá tiến độ học tập đạt yêu cầu thường niên (SAP - tiêu chí để sinh viên tiếp tục được trao học bổng trong các học kỳ kế tiếp)

Yêu cầu:

Ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu sau để theo học Tiến sĩ tại Roehampton:

  • Năng lực học tập nổi trội - thành tích hiện tại và khả năng trong tương lai
  • Quốc tịch và nơi ở cố định ( sinh viên phải nêu rõ các quốc tịch hiện mang; sẽ ưu tiên các sinh viên chỉ là cư dân và sinh sống tại nưc có thu nhập trung bình hoặc kém )
  • Cam kết đóng góp cho quê hương
  • Dự án đề xuất phù hợp với nghiên cứu môi trường tại Roehampton và có chuyên viên giám sát

Hạn chót nộp hồ sơ:

05/12/2016

Phương thức nộp hồ sơ:

Trước khi nộp đơn, ứng viên cần liên lạc với một chuyên viên giám sát chính quy ở Roehampton để thảo luận về ý tưởng dự án. Đơn nộp trước hoặc trong ngày 5 tháng 12 năm 2016.

Cần đọc brochure học bổng và ghé thăm website chính thức (đường link có thể tìm thấy ở dưới) để vào form nộp đơn và thông tin chi tiết về cách ứng tuyển cho học bổng.

Xem thêm thông tin:

Website: http://www.roehampton.ac.uk/Courses/Graduate-School/Funding/

Nhờ sự tài trợ hào phóng từ Tổ chức Sacred Heart (giáo đoàn Công giáo quốc tế dành cho phụ nữ), hiện có 3 suất học bổng toàn phần, toàn thời gian dành cho sinh viên quốc tế, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2017. Học bổng nhằm hỗ trợ 3 ứng viên có thành tích học tập nổi bật và khả năng đạt hạng ưu ở bậc học Tiến sĩ.

Ưu tiên cho ứng viên đến từ các quốc gia thu nhập trung bình hoặc kém. Ứng viên trúng tuyển sẽ thực hiện cam kết đóng góp cho quê hương thông qua các công trình nghiên cứu đã được hoạch định hoặc lĩnh vực nghiên cứu, và thông qua các kế hoạch nghề nghiệp tương lai.

Chủ trì: 

Đại học Roehampton, Anh

Bậc học/Lĩnh vực:

Chương trình Tiến sĩ với các công trình nghiên cứu đã được hoạch định, hoặc lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến giáo dục, nhân quyền, thần học/tâm lý học, các chủ đề khác liên quan tới tư pháp, phục vụ cộng đồng, phát triển môi trường.

Số lượng học bổng: 3 suất

Đối tượng: Tất cả sinh viên quốc tế, nhưng ưu tiên ứng viên đến từ các quốc gia có thu nhập trung bình hoặc thấp.

Giá trị học bổng:

Học bổng bao gồm chi phí theo tỷ giá quốc tế, lương định kỳ theo tỷ giá tại Hội đồng Nghiên cứu Anh, hiện tại là €16,057 , và tài trợ phí thực hiện công trình nghiên cứu.

Học bổng sẽ trao trong 3 năm, phải trải qua cuộc đánh giá tiến độ học tập đạt yêu cầu thường niên (SAP - tiêu chí để sinh viên tiếp tục được trao học bổng trong các học kỳ kế tiếp)

Yêu cầu:

Ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu sau để theo học Tiến sĩ tại Roehampton:

  • Năng lực học tập nổi trội - thành tích hiện tại và khả năng trong tương lai
  • Quốc tịch và nơi ở cố định ( sinh viên phải nêu rõ các quốc tịch hiện mang; sẽ ưu tiên các sinh viên chỉ là cư dân và sinh sống tại nước có thu nhập trung bình hoặc kém )
  • Cam kết đóng góp cho quê hương
  • Dự án đề xuất phù hợp với nghiên cứu môi trường tại Roehampton và có chuyên viên giám sát

Hạn chót nộp hồ sơ:

05/12/2016

Phương thức nộp hồ sơ:

Trước khi nộp đơn, ứng viên cần liên lạc với một chuyên viên giám sát chính quy ở Roehampton để thảo luận về ý tưởng dự án. Đơn nộp trước hoặc trong ngày 5 tháng 12 năm 2016.

Cần đọc brochure học bổng và ghé thăm website chính thức (đường link có thể tìm thấy ở dưới) để vào form nộp đơn và thông tin chi tiết về cách ứng tuyển cho học bổng.

Xem thêm thông tin:

Website: http://www.roehampton.ac.uk/Courses/Graduate-School/Funding/

XEM THÊM

Tìm kiếm

Fan page