Học bổng thạc sỹ Dược Janssen Sức khỏe trí óc toàn cầu ở Anh, 2016-2017

Trường London Vệ sinh và Thuốc nhiệt đới mời đơn xin học bổng thạc sỹ Dược Janssen năm 2016-17 Sức khỏe trí óc toàn cầu. Mỗi học bổng sẽ gồm tiền học phí, phí sinh hoạt GBP 15,298.00 và tiền trợ cấp chi phí dự án mùa hè. Thạc sỹ Sức khỏe trí óc toàn cầu là chương trình được cung cấp bởi trường London Vệ sinh và Thuốc nhiệt đới và Viện Tâm thần, Tâm lý học. Khóa học chủ yếu cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để bắt đầu, phát triển và quan sát các chương trình sức khỏe tâm thần và / hoặc chính sách thu nhập thấp, như là chỉ đạo nghiên cứu sức khỏe tinh thần toàn cầu. Những kỹ năng này và kiến thức sẽ giúp sinh viên tạo ra những đóng góp có giá trị vào nghiên cứu, chính sách và sự luyện tập khi họ liên hệ tới những môn học về sức khỏe tâm thần toàn cầu.

Trường London Vệ sinh và Thuốc nhiệt đới mời đơn xin học bổng Dược học Janssen hoặc thạc sỹ Sức khỏe trí óc toàn cầu. Ứng viên từ những nước không nói tiếng Anh ( được chỉ ra bởi Văn phòng– UKVI) phải đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh nếu danh sách ngắn của học bổng này: 7.0 toàn bộ IELTS, với ít nhất 7.0 cho Tiếng Anh viết và ít nhất 6.0 cho những kỹ năng khác. Hạn nộp đơn xin học bổng là ngày 29 tháng 2 năm 2016. Những đơn xin học bổng không hoàn thành sẽ  không được xem xét.

Môn học: Học bổng dành cho việc học thạc sỹ Sức khỏe trí óc tại Cao đẳng King London.

Trình độ khóa học: Học bổng dành cho bằng thạc sỹ tại Cao đẳng King London.  

Người cấp học bổng: Trường London Vệ sinh và Thuốc nhiệt đới
Học bổng tại: tại Anh

Tư cách nhận học bổng :

- Ứng viên phải có lời mời nhập học thạc sỹ Sức khỏe trí óc toàn cầu bắt đầu vào năm 2016-17.

- Sự ưu tiên sẽ dành cho ứng viên có quốc tịch và có nhà ở, nước có thu nhập thấp và trung bình ( được xác định bởi Ngân hàng thế giới ) kéo dài khoảng 3 năm. Sự cân nhắc sẽ được đưa ra với những ứng viên hiếm có kinh nghiệm làm việc và kinh nghiệm thực tập ở những nước có thu nhập thấp và trung bình.

- Ứng viên đến từ những nước không nói tiếng Anh ( được chỉ ra bởi Văn phòng– UKVI) phải đáp ứng những yêu cầu về tiếng Anh nếu nằm trong danh sách ngắn dành cho quỹ học bổng này: 7.0 toàn bộ IELTS, với ít nhất 7.0 dành cho Tiếng Anh viết và ít nhất 6.0 dành cho những kỹ năng khác.

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế: Sinh viên đến từ những nước thu nhập thấp và trung bình (được xác định bởi Ngân hàng Thế giới) có thể nộp đơn xin học bổng. Sự cân nhắc sẽ dành cho ứng viên có nhiều kinh nghiệm làm việc và kinh nghiệm tình nguyện tại những nước thu nhập thấp và thu nhập trung bình.

Mô tả học bổng: Trường London Vệ sinh và Thuốc nhiệt đới mời đơn xin học bổng thạc sỹ Dược Janssen năm 2016-17 Sức khỏe trí óc toàn cầu. Mỗi học bổng sẽ gồm tiền học phí, phí sinh hoạt GBP 15,298.00 và tiền trợ cấp chi phí dự án mùa hè. Thạc sỹ Sức khỏe trí óc toàn cầu là chương trình được cung cấp bởi trường London Vệ sinh và Thuốc  nhiệt đới và Viện Tâm thần, Tâm lý học. Khóa học chủ yếu cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để bắt đầu, phát triển và quan sát các chương trình sức khỏe tâm thần và / hoặc chính sách thu nhập thấp, như là chỉ đạo nghiên cứu sức khỏe tinh thần toàn cầu. Những kỹ năng này và kiến thức sẽ giúp sinh viên tạo ra những đóng góp có giá trị vào nghiên cứu, chính sách và sự luyện tập khi họ liên hệ tới những môn học về sức khỏe tâm thần toàn cầu.  

Số lượng học bổng: Phụ thuộc vào 4 học bổng Dược Janssen.

Thời gian học bổng: Không rõ

Học bổng này là gì? Mỗi học bổng gồm học phí, chi phí sinh hoạt GBP 15,298.00 và tiền phụ cấp chi phí dự án hè.

Tiêu chí học bổng: Không rõ

Thông báo: Danh sách ngắn ứng viên được mời đến phỏng vấn, liên hệ qua điện thoại hoặc Skype. Phỏng vấn với ứng viên chỉ ra những bằng chứng cần thiết đáp ứng yêu cầu tiếng Anh.

Cách nộp đơn xin học bổng: Nộp đơn xin học bổng qua mạng. Nộp đơn xin học bổng thạc sỹ thông qua trang web trường cao đẳng London.
- Nộp đơn xin học bổng Dược Janssen đến Nhóm học bổng tại LSHTM.
Chú ý: Nếu bạn trong danh sách ngắn của học bổng, bạn phải đáp ứng yêu cầu bằng cách thể hiện khả năng tiếng Anh của bạn bằng cách nộp bạn sao kết quả thi IELTS của bạn đến Nhóm học bổng tại LSHTM đúng hạn.

Hạn nộp đơn xin học bổng: ngày 29 tháng 2 năm 2016.Đơn xin học bổng chưa hoàn thành sẽ không được xem xét.

Further Official Scholarship Information and Application

Liên hệ:

VIETNAM TALENT CORPORATION Văn Phòng Tư Vấn Du Học Trí Tuệ Việt

Hà Nội

SĐT: +84 (4) 3765 9999

         +84 96 96 23 888

         +84 (4) 3734 9955

Skype: duhoc_hanoi

Email: hanoi@vtcorp.vn

Địa chỉ: 16A Nguyễn Biểu,Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

HỒ CHÍ MINH

SĐT:  +84 (8) 3823 1111

          +84 1257 68 8668

          +84 (8) 38222388

Skype: vtcorp.hcm

Email: hcm@vtcorp.vn

Địa chỉ: số 44 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Theo Sưu Tầm - 07-10-2015

XEM THÊM

Tìm kiếm

Fan page