Học bổng MBA Bristol của Đại học West of England, Anh 2015-2016

Đại học West of England kêu gọi hồ sơ ứng tuyển học bổng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) từ các sinh viên Anh quốc/Châu Âu và sinh viên quốc tế đáp ứng đủ tiêu chí đề ra. Tiêu chí này sẽ do giám đốc chương trình hoặc một cá nhân được đề cử đánh giá, dựa trên hồ sơ ứng tuyển và những gì ứng viên thể hiện trong buổi phỏng vấn. Trường cung cấp 03 loại học bổng: học bổng MBA Bristol, học bổng MBA Bristol và các suất giảm trừ học phí có tên "Đối tác hợp tác MBA Bristol". Không giới hạn số lượng học bổng MBA Bristol trị giá 10% các chi phí, 06 suất học bổng bán phần (50% các chi phí) và 02 suất học bổng trị giá 25% các chi phí. Các suất giảm trừ học phí có tên "Đối tác hợp tác MBA Bristol" (Bristol MBA Corporate Partner Discount) cũng được trao dựa trên số lượng sinh viên đăng ký học.

Ngành học: Quản trị Kinh doanh

Bậc học: Học bổng được trao cho các sinh viên theo học chương trình thạc sỹ toàn thời gian hoặc bán thời gian tại Đại học West of England.

Đơn vị cấp học bổng: Đại học West of England, Vương quốc Anh

Đối tượng: sinh viên Anh quốc/Châu Âu và sinh viên quốc tế.

Số lượng học bổng: Không giới hạn số lượng học bổng MBA Bristol trị giá 10% các chi phí, 06 suất học bổng bán phần (50% các chi phí) và 02 suất học bổng trị giá 25% các chi phí

Thời hạn: Không rõ

Giá trị học bổng:

-Học bổng MBA Bristol trị giá 10% các chi phí

-Học bổng MBA Bristol quốc tế: 06 suất học bổng bán phần (50% các chi phí) và 02 suất học bổng trị giá 25% các chi phí.

- Giá trị các suất giảm trừ học phí "Đối tác hợp tác MBA Bristol" (Bristol MBA Corporate Partner Discount) được thảo luận dựa trên số lượng sinh viên đăng ký học.

Địa điểm: Vương quốc Anh

Tiêu chí lựa chọn: Giám đốc chương trình hoặc một cá nhân được đề cử sẽ tham gia đánh giá ứng viên dựa trên hồ sơ ứng tuyển và những gì ứng viên thể hiện trong buổi phỏng vấn

Lưu ý: Kết quả học bổng sẽ được thông báo qua cổng thông tin cá nhân dành cho ứng viên.

Yêu cầu:

 -Học bổng MBA Bristol: Học bổng dành cho tất cả các đối tượng ứng viên cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh: Thành tích và quá trình sự nghiệp liên quan đến quyết định học MBA, bài luận nêu rõ lý do tại sao khóa học MBA Bristol có thể giúp ứng viên hiểu rõ về tình hình kinh tế thế giới đứng từ nhiều góc độ.
-Học bổng MBA Bristol Quốc tế: Sau khi nhận được lời mời nhập học, ứng viên sẽ được mời ứng tuyển học bổng thông qua cổng thông tin cá nhân dành cho ứng viên. Ứng viên có trách nhiệm hoàn thành và cung cấp các tài liệu sau: Thành tích và quá trình học tập hoặc sự nghiệp liên quan đến quyết định học MBA, bài luận nêu rõ lý do tại sao khóa học MBA Bristol có thể giúp ứng viên hiểu rõ về tình hình kinh tế thế giới đứng từ góc độ quốc gia của ứng viên.
-Suất giảm trừ học phí "Đối tác hợp tác MBA Bristol": Ứng viên cần làm việc trong các tổ chức đối tác hợp tác phát triển và được các tổ chức này tài trợ trong suốt thời gian theo học.

Thời hạn nhận hồ sơ: - Hạn chót nhận hồ sơ khóa học Thạc sỹ QTKD bắt đầu vào tháng 9/2015 là 14/07/2015
- Hạn chót nhận hồ sơ khóa học Thạc sỹ QTKD bắt đầu vào tháng 1/2016 là 31/10/2015

Phương thức nạp đơn: Ứng viên thực hiện quy trình ứng tuyển sau khi đã đăng ký học tại cổng thông tin cá nhân dành cho ứng viên: https://welcome.uwe.ac.uk/live/sits.urd/run/siw_lgn

Xem thêm thông tin: http://www1.uwe.ac.uk/bl/bbs/courses/mba/bristolmbascholarships.aspx

Liên hệ:

VIETNAM TALENT CORPORATION Văn Phòng Tư Vấn Du Học Trí Tuệ Việt

Hà Nội

SĐT: +84 (4) 3765 9999

         +84 96 96 23 888

         +84 (4) 3734 9955

Skype: duhoc_hanoi

Email: hanoi@vtcorp.vn

Địa chỉ: 16A Nguyễn Biểu,Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

HỒ CHÍ MINH

SĐT:  +84 (8) 3823 1111

          +84 1257 68 8668

          +84 (8) 38222388

Skype: vtcorp.hcm

Email: hcm@vtcorp.vn

Địa chỉ: số 44 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

 

 

Theo - 05-10-2015

XEM THÊM

Tìm kiếm

Fan page