Quỹ học bổng ủy thác nghiên cứu HIV

Quỹ nghiên cứu HIV là một tổ chức từ thiện cung cấp hỗ trợ tài chính cho các bác sĩ, y tá, các nhà khoa học và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác trong nguồn lực hạn chế từ thu nhập thấp và các nước có thu nhập trung bình thấp hơn làm việc trong lĩnh vực nhiễm HIV.

Các ứng viên được mời cho Quỹ nghiên cứu Học bổng HIV để đảm nhận một vị trí hoặc trình thời gian một vài tháng tại một cơ sở xác định bởi người nộp đơn và / người giám sát của mình. Những học bổng có sẵn cho các bác sĩ, y tá, các nhà khoa học và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác trong nguồn lực hạn chế từ thu nhập thấp và các nước có thu nhập trung bình thấp hơn làm việc trong lĩnh vực nhiễm HIV. Thời gian thông thường hỗ trợ là 2-6 tháng nhưng hỗ trợ đặc biệt cho một năm có thể được đưa ra. Hạn chót nộp đơn là ngày 12 Tháng 10 2015.

Chủ đề nghiên cứu: Sự tin cậy nhằm hỗ trợ một kết hợp rộng của ngành. Tất cả các khía cạnh của nghiên cứu liên quan đến nhiễm HIV và các hậu quả của nó có đủ điều kiện trong đó có chăm sóc lâm sàng, cơ bản và ứng dụng sinh học, dịch tễ học, khía cạnh đạo đức, kinh tế, giáo dục và xã hội tâm lý.

Cấp Khóa học: Học bổng có sẵn để thực hiện một vị trí hoặc trình thời gian một vài tháng tại một cơ sở xác định bởi người nộp đơn và / người giám sát của mình.

Nhà cung cấp học bổng: Các Quỹ nghiên cứu HIV

Học bổng có thể được thực hiện tại: ở nước ngoài

Điều kiện: Các học bổng được cung cấp cho các bác sĩ, y tá, các nhà khoa học và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác, đặc biệt là những người đang ở trong đầu cho đến giữa sân khấu trong sự nghiệp của họ (ví dụ, thực hiện một tiến sĩ, một bài vị đầu tiên hoặc thứ hai; hoặc các chuyên gia khác trong giai đoạn đầu của sự nghiệp nghiên cứu của họ), làm việc ở nơi thiếu nguồn lực từ các nước có thu nhập thấp và thu nhập trung bình thấp. Các suất học bổng cho phép các cá nhân đi đến các trung tâm khác để có được những kỹ năng cần thiết để tiến hành các nghiên cứu của họ hiệu quả hơn khi họ trở về tổ chức nhà của họ.

Học bổng mở cho sinh viên quốc tế: Ứng viên từ thu nhập thấp và các nước có thu nhập trung bình thấp hơn có thể áp dụng cho các học bổng nghiên cứu HIV Trust.

Mô tả học bổng: Quỹ nghiên cứu HIV là một tổ chức từ thiện cung cấp hỗ trợ tài chính cho các bác sĩ, y tá, các nhà khoa học và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác trong nguồn lực hạn chế từ thu nhập thấp và các nước có thu nhập trung bình thấp hơn làm việc trong lĩnh vực nhiễm HIV. The Trust hỗ trợ các nhà nghiên cứu bắt đầu/ ở giữa sự nghiệp. Sự hỗ trợ này trong các hình thức của giải thưởng tài chính cho phép các học giả để đảm nhận một vị trí hoặc trình thời gian một vài tháng dành để trang trải chi phí khóa học hoặc vị trí, du lịch, hàng tiêu dùng và chi phí sinh hoạt. Các học bổng được trao cạnh tranh dựa trên một quá trình xem xét trên cơ sở hàng năm. Chúng được thiết kế để cho phép các ứng cử viên để đi du lịch đến một đơn vị nghiên cứu để tìm hiểu các kỹ năng và kỹ thuật mà nên phát triển sự nghiệp của ứng viên và, trên đường trở về cho tổ chức nhà, thêm vào khả năng của các bộ phận để thực hiện các nghiên cứu liên quan đến điều trị và phòng ngừa.

Số học bổng: không rõ

Thời hạn học bổng: Thời gian thông thường hỗ trợ là 2-6 tháng nhưng hỗ trợ đặc biệt cho một năm có thể được đưa ra.

Nó bao hàm những gì? Số tiền tối đa được trao là £ 8.000 giá trị tương đương. Các suất học bổng hỗ trợ cho việc đi lại, chi phí bao gồm chỗ ở, và có thể cung cấp hỗ trợ cho các chi phí phòng thí nghiệm tại cơ sở giáo dục để được truy cập. Các ưu đãi dành cho các ứng viên được đào tạo tại các trung tâm được công nhận ở các nước nghèo tài nguyên khác nhưng đi du lịch đến các khu vực khác là không bị loại trừ.

Tiêu chí lựa chọn: Các học bổng được trao cạnh tranh dựa trên một quá trình xem xét trên cơ sở hàng năm. Ứng dụng hoàn chỉnh được đánh giá độc lập và dựa trên chất lượng của đề xuất đối với các khoa học với, đào tạo để được nhận và giá trị của chương trình để các tổ chức nhà. Sau khi đánh giá này đã được thực hiện thành công các học giả sẽ được lựa chọn.

Thông báo: Việc lựa chọn được hoàn thành vào nửa cuối tháng với các học giả thành công được thông báo của tuần đầu tiên hoặc thứ hai của tháng Giêng năm sau mới nhất.

Làm thế nào để đăng kí: Các ứng viên phải được gửi trực tuyến.

Hạn nộp: 15/10/2015.

Theo http://scholarship-positions.com - 02-10-2015

XEM THÊM

Tìm kiếm

Fan page